Mätning av jordrörelser (inklinometermätning)

Vi mäter deformationer och rörelser i jord. Mätningarna kan utföras manuellt, men vi installerar även automatiskt registrerande givare för onlineredovisning på Internet.

Att mäta jordrörelser med inklinometrar är en tillförlitlig och beprövad metod som utvecklats i Sverige av Geometrikmedarbetaren Kent Allard. Mätmetoden ger ökad säkerhet och kostnadsoptimering vid byggande i jord och berg, och används även vid skredriskområden, slänter, jorddammar, bankfyllningar mm.
 

Mer information om produkterna och inklinometermätning kan du även få under Inklinometrar. Genom att mäta manuellt, eller installera mätutrustning för kontinuerlig övervakning, ges säkerhet och visshet om vad som sker i jord och berg. Vi utför mätning i både spårade och släta rör.


Önskas täta mätintervall, eller möjlighet att till larmfunktion, så ansluter vi inklinometrarna till automatiskt registrerande dataloggrar. Med dessa loggrar kan mätningarna presenteras online på Internet, vilket ger möjlighet att kontrollera mätdata dygnet runt.