Elektrisk sättningscell

Den elektriska sättningscellen mäter sättningen genom att jämföra trycket i en oljefylld slang vid givaren, mot en referenscell vid markytan. Givaren har dubbla anslutningar för att varför genompumpning därmed kan utföras och bubblor mm kan elimineras. Givarna kan levereras i olika utföranden samt med olika mätomården, för att passa till olika applikationer.

 

Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.