Sättningsgivare, typ Geometrik

I många fall är det önskvärt att mäta sättningar på olika nivåer, t ex vid förbelastning, jordförstärkning, komplicerad grundläggning och uppfyllnader. Med detta system kan de vertikala deformationerna avläsas på ett flertal nivåer med ett mätrör.


Vi kan även tillverka specialdesignade sättningsmätningssystem utifrån projektspecifika krav.