Elektriska hydrostatiska sättningsgivare

De elektriska hydrostatiska sättningsgivarna är en toppmodern produkt baserad på en urgammal mätprincip. Genom att mätcellers posiotion i förhållande till en referens kan sättningar mätas automatiskt med mycket hög noggrannhet. Då mätdata insamlas och beräknas automatiskt finns nya möjligheter för att utöka användningsområdet, bl a kan ett "rullande medelvärde" beräknas för att minska störningen på givarna från kontinuerligt vibrerande konstruktioner.

 

Givarna kommunicerar digitalt, så för datakommunikation behövs bara en kabel mellan givarna. Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem