Temperaturgivare, Geometrik

Geometriks temperaturgivare är anpassade för mätning i luft, jord och berg. Givarna är fuktskyddade och kan även kapslas in för att tåla mycket höga vattentryck.

Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.