Extensometer, typ Glötzl

Extensometern består av en stång, fixerad med ett ankare i ena änden och andra änden i en referensfixtur. Rörelsen mellan ankaret och referensen kan avläsas med en manuell mätklocka, alternativt med en elektrisk givare för automatisk avläsning.
 
Flera extensometrar kan installeras i samma borrhål, stängerna kan även fås i olika material. Alternativt kan även extensometern ytmonteras eller placeras i olika fyllnadsmaterial. Om extensometern förses med elektrisk givare kan denna kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.