Betongspänningscell

Betongsspänningscellen används för att mäta spänning i exempelvis sprutbetong och konstruktionsbetong. Mätkroppen utgörs av två rostfria och flexibla stålplattor med mellanliggande hydraulolja. Trycket i hydrauloljan läses av med en integrerad tryckgivare.
 
Cellen är förberedd så att ytterligare olja kan tillföras för att kompensera för krymprörelser från härdning. Givaren finns i utförande för radiell och tangentiell mätning. Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.