Extensometerbergbult

Extensometerbergbulten är en kombination av förankring och mätinstrument. Instrumentet ger möjligheten att bättre kunna bestämma lämpliga förankringslängder för bergförstärkning. Instrumentet är mycket kostnadseffektivt tack vare följande:

  • Instrumentet kan användas i samma borrhål som bergförstärkningarna.
  • Instrumentet ersätter ordinarie bergförstärkning
  • Instrumentet är mycket lättanvänd då det läses av mekaniskt.
 
Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.