Provbelastning av pålar och bergbultar

Genom statisk provbelastning av pålar och bultar ges en exceptionellt god efterlikning av verkliga förhållanden.
Vid provbelastningen erhålls såväl information om pålens deformation av lasten, men även om pålens bärförmåga och krypdeformation. Krypdeformation är den rörelse som uppkommer vid en given last och är därmed en efterlikning av hur pålen uppför sig under drift.