Vattenförlustmätning i borrhål

Vattenförlustmätning görs exempelvis i borrhål inför att bultar och pålar gjuts in för att bedöma bergkvalitén. 


För vanliga kvalitetskontroller inför injektering och gjutning så utförs vattenförlustmätning som fullsektionsmätning med en enkelmanschett som vanligtvis ansätts 1-3m från borrhålsmynningen. Geometrik  har även utrustning och erfarenhet för att utföra mer komplicerade vattenförlustmätningar med exempelvis dubbelmanschetter och större djup. 


Vid mätningen används två mekaniska manometrar för att mäta trycket samt en elektromagnetisk flödesmätare typ ABB för att mäta flödet med upplösningen 0,01 l/min.