Historik

Geometrik i Stockholm AB bildades 26 maj 1986 som ett dotterbolag till ADG Grundteknik.

ADG Grundteknik AB hade sedan starten 1984 utfört dels avancerade databeräkningar inom olika berg- och jordmekaniska projekt, dels spontberäkningar. För att följa upp dessa analyser såg man ett behov för kalibrering av de olika beräkningsmodeller man använde, och manuella och automatiska fältmätningar var en nödvändighet. Detta behov ledde till uppstarten av Geometrik.

Den första egna verkstaden låg i anslutning till ADG Grundtekniks kontor på Rosenlundsgatan. 1991 köpte Geometrik en finmekanisk verkstad i Hagsätra och verksamheten flyttades dit, i ett skyddsrum under tunnelbanestationen i Hagsätra. För att integrera verksamheten med ADG Grundteknik och ge bättre arbetsförutsättningar flyttades verksamheten 1999 till Södermalm i Stockholm.
Under 1999 gick även ADG Grundteknik samman med Golder Associates, och sedan dess har Geometrik fungerat som ett självständigt dotterbolag till Golder Associates AB.

Geometriks produkthistoria

Den första produkt som togs fram efter den ursprungliga tillverkningen av stagkraftsgivare var Multi-inklinometern. De första Multi-inklinometrarna installerades på ett provfält utanför Norrköping där SGI simulerade ett skred. Med utgångspunkt i mätprincipen från Multi-inklinometern utvecklades också Multi-extensometern, som började tillverkades 1988 och installerades för första gången i Gaslagerförsöken i Grängesberg.

Några år senare utvecklades också en tryckgivare, som anpassades för mätning av portryck i BAT-spetsar.

I samarbete med en extern samarbetspartner utvecklades den 1-kanaliga dataloggern Metrolog för registrering av olika typer av mätsensorer.

Multi-inklinometern, som numera är tillverkad i över 1000 enheter i tre olika versioner, är Geometriks dominerande produkt. Den ursprungliga versionen bestod av en magnetoresistiv sensor monterad på en pendel, men numera består sensorn av en accelerometer som mäter den statiska lutningen.