Spårade Inklinometerrör

Med spårade inklinometerrör uppnås en rad fördelar kontra släta rör. Några exempel är:
  • Mångfalt bättre precision vid manuella mätningar (men billigare!)
  • Inga mätfel pga att inklinometrarna vrider sig i rören efter installation
  • Högre säkerhet att verklig mätriktning är avsedd mätriktning
Vi lagerför spårade inklinometerrör med 70mm ytterdiameter, samt tillbehör till dessa. På beställning tar vi även hem spårade ytterrör med 58 och 83 mm ytterdiameter. Rören kan användas för horisontella, vertikala och initiallutande inklinometermätningar.