Provdragning av förankringar

Provdragning av infästningar och förankringar exempelvis armering, gängstål, bergbultar etc görs för att säkerställa kvaliteten på installationen

och det förankrande mediet. 


Geometrik utför försöken med erfaren personal och välbeprövad utrustning. Geometriks egenutvecklade utrustning klarar även av att provdra bockade armeringsjärn till höga laster.


Provdragningar utförs normalt i enlighet med  SS-EN 27104 (upphävd) alternativt SS-EN 22477:5.