Lastcell för stora pålar

Lastcellen bestål av två stålskivor med mellanliggande olja. Lastcellen är idealisk för stora pålar såsom grävpålar och liknande, då den kan levereras i storlekar upp till 1600mm diameter. Givaren kan monteras vid pålspetsen, men även vid pålens topp.

 

Oljetrycket kan enkelt avläsas med manometer, men även med olika typer av hydrauliska eller elektriska givare. Givarna kan anslutas till Geometriks loggrar för automatisk datainsamling och redovisning i vårt webbsystem.