Bergspänningscell, overcoring

Bergspänningscellen är ett portabelt mätinstrument för mätning av bergspänningen i borrhål. Instrumentet kan användas både för mätning av pålastning eller avlastning. Mätprincipen bygger på att ett borrhål deformeras vid spänningsförändringar, sonden mäter dessa förändringar med stor noggrannhet. Sonden är kabelansluten och ger mätvärden i realtid, läs gärna produktbladet för ytterligare teknisk information och exempel på redovisningsformer.