Sensorer till extensometrar, typ Glötzl

Sensorerna till extensometrar, typ Glötzl finns i ett flertal olika utföranden. Olika mätområden kan ehållas, likväl som olika typer av utsignaler och system för inbyggnad. Sensorerna är anpassade för mätning i tuffa miljöer, vi kan även leverera sensorer som är explosionsklassade. Sensorerna kan även byggas om och anpassas för olika projektspecifika krav.

 

Samtliga sensorer kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.