Tiltsensor

Tiltsensorn används till att mäta lutningsförändringar i olika byggnadsstrukturer. Givaren kan antingen fästas med konsoler eller direkt mot underlaget.
 
Med givaren ges en exakt och tillförlitlig bild av rörelser i bl a husväggar, men även i tunnlar och olika stödkonstruktioner. Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.