Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivaren mäter vattennivåer med mycket hög precision och är idealisk för användning i bl a mätöverfall. Då sensorn är placerad över vattenytan tar den inte skada av exempelvis slam och sediment.


Flödet kan läsas av direkt i displayen, givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.