Hydraulisk stångmatare

Den hydrauliska stångmataren används till att föra in stänger och rör i borrhål, t ex vid mätning eller montage av mätinstrument. Tack vare stångmataren blir det möjligt att föra in stänger i mycket långa borrhål och rör där stor kraft för inmatning. Tack vare stångmataren så skonas personalen från tungt arbete, det blir även möjligt att genomföra installationer som inte gått att genomföra med människokraft.

Stångmataren är hydraulelektrisk och kan därför även användas i utrymmen där förbränningsmotorer ej får användas.