Portrycksmätning

Vi mäter statiskt och dynamiskt portryck.
 
Portrycket är av stor betydelse för bl a täta jordars stabilitet, där ett högt portryck i vissa fall kan medverka till jordskred. För att mäta portrycket finns olika metoder, man kan mäta manuellt eller ansluta utrustning för automatisk insamling och redovisning online på Internet.
 
Vi kan även mäta det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bl a sprängningsarbeten. Se gärna mer om givarna vi använder under Tryckgivare.