Mätpunkt med hydraulisk manschett

Vårt system med konvergensmätpunkter förankrade med hydraulisk manschett har fördelen att de kan tas bort mellan mätningarna, praktiskt t.ex. i tunnlar där inga utstickande bultar får bryta tunnelprofilen. Den hydrauliska manschetten installeras på tillräckligt stort djup i bergborrhålet och med en låsmekanism fästs mätbulten i manschetten. Vid vidgning av tunnelprofilen kan mätpunkterna bibehållas och ersättas med nya kortare mätbultar.