Konvergensgivare med reflektor

För konvergensmätning av t.ex. tunnelsektioner kan särskilda bultar med reflektorer användas. Bultarna installeras så att reflektorn är möjlig att mäta in med t.ex. en teodolit. Genom upprepade inmätningar kan deformationerna i bergmassan utvärderas. Bultarna även kompletteras för att användas för manuell konvergensmätning med tejpextensometer om kraven på noggrannhet är extra höga.