Datalogger SL2

Datalogger SL2 är en synkronlogger avsedd för mätning av bl a dynamiska förlopp. Två givare kan anslutas till varje logger, men loggern kan även styra och förmedla data till andra loggrar under olika typer av mätförlopp.