Konvergensmätare, typ Geometrik

Konvergensgivaren mäter kontinuerligt längdförändringen mellan två punkter. Genom att använda en invartråd mellan punkterna minimeras temperaturberoende mätfel, och genom att en vikt sträcker tråden erhålls identisk dragkraft i tråden vid varje mättillfälle.

Vi kan även tillverka specialdesignade konvergensmätare för olika projektspecifika krav. Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.