GW-pejlar

Grundvattenpejlen används för manuell mätning av vattennivå i bl a grundvattenrör. Pejlen är lättanvänd och fältmässig med väl skyddad elektronik och korrosionsskydd.

Pejlen förs enkelt ned i grundvattenröret, vid kontakt med vattenytan ljuder en ljud- och ljussignal.

Pejlen finns även i utförande med inbyggd temperaturgivare, så att temperaturen på vattnet enkelt kan mätas.