Sättningsgivare, för inklinometerrör

Sättningsgivaren för inklinometerrör är en portabel sond som med hög precision kan mäta sättningsrörelser, såväl vertikala som horisontella. Systemet utgörs av spårade inklinometerrörssegment med rörliga kopplingar, som tillåter rörsegmenten att följa med jordens rörelser. Systemet finns i olika utförande för olika tillämpningar, se gärna databladen för ytterligare information.