Installation

Vi installerar all sorts mätutrustning för jord och berg. Med över 25 års erfarenhet av tillverkning, installation och användande av mätutrustning vet vi vad som krävs för en lyckad installation.


Vår personal har mångårig praktisk erfarenhet och fältvana, men vi har även bred teoretisk kunskap om jord- och bergbyggande då merparten av vår personal är högskoleutbildad. Genom att kombinera teori med praktik, engagemang och kunnande löser vi uppgiften.

 

Ett mätsystem kan liknas vid en kedja med tre länkar:

  • Rätt mätutrustning
  • Att utrustningen installeras på rätt sätt (vilket kan vara nog så komplicerat i regn, mörker och kyla), på rätt plats och vid rätt tillfälle
  • Rätt användande

För att kedjan skall hålla så krävs att alla länkar är starka. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi den kompetens som krävs för att se till att utrustningen fungerar störningsfritt i många år. Vi tar helhetsansvar där kunden så önskar och bistår med det som krävs för att systemet skall fungera.

 

Vanligt förekommande exempel på arbetsuppgifter:

·        Installation av egentillverkad utrustning

·        Installation av utrustning från andra leverantörer

·        Design och layout för mätsystem

·        Hjälp med att välja rätt utrustning för olika projekt

·        Helhetsansvar för mätsystemet

·        Aktiv design av mätsystemet i projektet.