Quick Drive, inklinometerrör

Quick Drive (QD) är ett inklinometerrör försett med stålspets för neddrivning med CPT-sond eller motsvarande. Denna metod är kostnadseffektiv och avsevärt billligare än foderrörsborrning då den kan utföras med ordinär geosonderingsutrustning.
 
Läs gärna mer i produktbladet om QuickDrive (eng).