Bergspänningscell, för borrhål

Bergspänningscellen för borrhål består av tre tryckceller monterade med 120 graders vridningsförskjutning. Givaren kan mäta såväl spänningen i tre axlar, men även axlarnas riktning tack vare att givaren kan orienteras med det tillhörande stångsystemet. Givaren kan anslutas till vårt pneumatiska avläsningssystem (för låga tryck) som till vårt hydrauliska avläsningssystem (för höga tryck).