Automatiska inklinometrar, typ Glötzl

Multi-inklinometern från Glötzl är utformad för att monteras i spårade rör. Inklinometern finns i utförande för såväl vertikalt, horisontellt som lutande montage, och kan levereras med ett flertal olika mätområden.

 
Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.