Rörelser i berg

Geometrik levererar och installerar mätutrustning för kontroll av rörelser och deformationer i berg.


Mätning av deformationer i berg används ofta för att kon­trollera hur väl beräkningar stämmer med verk­ligheten, men även för att varna för bergskred.

 

Sensorerna i vår utrustning är beröringsfria, vilket medger att elektroniken kan kapslas in och effektivt skyddas från fuktinträngning och mekanisk påverkan.

 

Vår Multi-Extensometer möjliggör flera mätpunkter i ett ordinarie spräng- eller injekteringsborrhål vilket möjliggör kostnadseffektiva installationer.

 

Mini-Extensometern används för utanpåliggande montage och kan sammankopplas i mätkedjor och intervall efter kundönskemål. Såväl Mini-Extensometern, Multi-Extensometern och standardextensometern kan anslutas till våra dataloggrar, vilket möjliggör redovisning av mätvärden online på Internet.
 
Läs gärna mer om våra produkter under Extensometrar och sprickmätare.