Manuell inklinometer, för spårade rör

Den nya manuella inklinometern från Glötzl innehåller åtskilliga intressanta landvinningar. Inklinometern finns i utföranden för mätning i horisontella och vertikala rör samt med olika mätområden. Läs gärna mer i produktbladen om de olika manuella inklinometrarna för mätning i spårade rör.