Hängande pendel och inverterad hängande pendel

Pendelsystemet är ett precisionsinstrument för att mäta lutningen i bl a dammkroppar. Den hängande pendeln är en viktbelastad vajer hängandes i en referenspunkt vid vajerns topp. Den inverterade hängande pendeln utgörs av en vajer med ena änden fixerad i exempelvis botten av ett borrhål, och den andra änden fäst i ett flöte i en vattenfylld tank.
 
Då vajern strävar efter att vara vertikal kan eventuella horisontella förskjutningar av vajern registreras manuellt eller automatiskt med en avläsningsutrustning placerad längs vajern. Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.