Magnetsättningsgivare

Magneterna följer jordens vertikala rörelser, rörelser som kan avläsas med det tillhörande instrumentet. En stor fördel med systemet är att systemet är mycket lättanvänt samt att resultatet från mätningarna ges direkt i fält.
 
Andra fördelar:
  • Tillförlitlig, exakt, enkel att installera och mäta.
  • Extra mätpunkter längs röret ger liten merkostnad men stort mervärde.
  • Idealisk för övervakning av sättning och hävning vid uppfyllnader och schakter.