Extensometer för Swellexbult

Detta instrument är en kombination av förankring och mätinstrument, där instrumentet har byggts in i Atlas Copcos förankringssystem Swellex. Några av systemets fördelar är:

  • Mätning utförs i samma borrhål som förstärkningen.
  • Installationen är enkel och snabb.
  • Utrustningen behöver ej injekteras fast.
  • Avläsning kan utföras direkt efter installation.
  • Instrumentet/bulten kan installaleras i standardborrhål, med diameter 32-52mm.
  • Instrumentet/bulten kan förses med lastcell, typ Glötzl.
  • Instrumentet kan läsas av mekaniskt och automatiskt.
 
Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.