Thomsonöverfall

Thomsonöverfallet möjliggör ett enkelt och driftsäkert sätt att mäta vattenflöden. Metoden är bl a mycket lämplig för att möta flöden i förorenat vatten, exempelvis vatten i sedimentationsbassänger.
 
Utrustningen kan enkelt kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem. Överfallet kan även användas i kombination med vanliga tryckgivare, vilket är den vanligast förekommande metoden.
 
Före mera information om olika flödesgivare, se vår avdelning Flödesgivare.