Platsbyggda mätöverfall

Vi dimensionerar, tillverkar och installerar mätdammar och mätöverfall för användning i t ex natur, dammar och på byggen. Mätöverfallen kan anpassas för olika flöden, vätskor, yttermått mm, mätöverfallen passar även mycket bra för att bygga in i sedimentationsbassänger där man kan avskilja olika ämnen och material i kombination med flödesmätningen.

 

Utöver att tillverka och installera mätdammarna så installerar vi även tillhörande mätutrustning. Flödesmätningarna kan utföras manuellt, halvautomatiskt och helautomatiskt. Vid helautomatisk mätning samlas mätdatan in automatiskt och redovisas online på Internet i vårt webbsystem där du får alarm efter önskemål, samt tillgång till mätvärden presenterade åskådligt och effektivt.

 

Tips! Vi kan även förse mätdammarna med givare för mätning av olika miljöparametrar, exempelvis pH, redox, grumlighet mm. Läs mer om detta under "Miljögivare"