Flödesgivare, typ ABB

Flödesgivarna från ABB är byggda för att mäta flödet i såväl rent som smutsigt/förorenat vatten. Givarna är robusta och innehåller inga rörliga delar, och kan lätt programmeras för att optimera mätnoggrannheten och att anpassa givarna till projektförutsättningar.


Vi använder givarna för att mäta flödet i bland annat:

*Processvatten vid bygge och industri

*Bortpumpat vatten från byggen

*Förorenat vatten

*Infiltrationsvatten

 

Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.