Debris Rock Ball

Debris Rock Ball är ett unikt instrument. Innanför det sfäriska stålskalet ryms följande sensorer:

  • Sex stycken tvåaxliga accelerometrar
  • En treaxlig vibrationsgivare
  • Sex stycken tryckdosor
  • Sex stycken temperaturgivare

 

Genom sin konstruktion möjliggör den därmed insamling av flera parametrar i olika axlar, vilket kan vara värdefullt vid olika typer av fältförsök. För ytterligare tekniska data, se gärna det bifogade databladet.