Konvergensmätare med lysdiod

För konvergensmätning av t.ex. tunnelsektioner kan särskilda bultar med lysdioder användas. Bultarna installeras så att lysdioden är möjlig att mäta in med t.ex. en teodolit. Genom upprepade inmätningar kan deformationerna i bergmassan utvärderas. Bultarna även kompletteras för att användas för manuell konvergensmätning med tejpextensometer om kraven på noggrannhet är extra höga.