Rakhetsmätning av borrhål

Genom mätning av ett borrhåls läge i jord och berg erhålls viktig information, som annars inte kan erhållas annat än genom att schakta fram hålet (vilket kan vara problematiskt om hålet är 2000 meter djupt). Vanliga tillämpningar är:

  • Rakhetsmätning av energiborrhål för att kontrollera att jord- och bergmassan blir effektivt utnyttjad.
  • Att borrhål avviker 50 meter på 200 meter djupa hål är inte ovanligt. Rakhetsmätning av borrhål för injekteringsskärmar. 
  • Inmätning av prospekteringsborrhål för kontroll av hålets läge i relation till utvärdering av borrkärnor.
  • Inmätning av ej färdigborrade entreprenadborrhål för att säkerställa att dessa kommer fram som avsett innan de är färdigborrade.