Lastcell, typ Glötzl

Lastcellen är uppbyggd av två cirkelformade skivor med mellanliggande hydraulolja. Trycket i hydrauloljan kan enkelt läsas av med en direktvisande manometer, men även med olika typer av elektriska givare. Lastcellen kan levereras med mätområde från 0-120kN upp till 5MN.

 

Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.