Rakhetsmätning av foderrör och pålar

Vi mäter rakheten och geometrin i foderrör, pålar, jord- och bergborrhål. Vår utrustning kan enkelt modifieras för olika rör, borrdimensioner och krav.


Vid rakhetsmätning av pålar och foderrör ges information om pålens utböjning, vilket kan omräknas till bärighet för pålar i lösa jordar och vatten. Med samma mätmetod kan vi även kontrollera pålarnas geometri och pålspetsarnas läge, vilket kan vara av intresse i bland annat pålgrupper.

 

Geometrik har utrustningen och kompetensen som krävs för att mäta rakhet i såväl foderrör, pålar och bergborrhål. Med vår nya och egenutecklade gyrobaserade rakhetsmätare ges även nya möjligheter för valfria mätintervall och möjlighet att mäta mycket djupa pålar.