Tryckgivare, typ Glötzl

Tryckgivarna från Glötzl kan användas för mätning av tryck i exempelvis gas, luft, vatten och jordporer. Givarna är byggda i rostfritt stål och mycket fälttåliga, de kan även anpassas för olika utföranden och olika typer av inbyggnad. Tryckgivarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.