Permeabilitetsmätare

Permeabilitetsmätaren används vid mätningar i borrhål. Två manschetter blåses upp i instrumentets ändar, varefter vatten och en alkalisk lösning injekteras med känt och definierat flöde. Till systemet hör även bl a pumpar, injekteringsutrustning, winsch till kablar och anslutningsrör.