Sättningspegel

Sättningspegeln består av en platta med tillhörande fastsatta mätstänger. Plattan placeras på det djup där man vill mäta sättningen, plattans höjdläge läses av genom att de på plattan fastsatta stängerna vägs av med en konventionell precisionsavvägare. För att undvika påhängslaster på stängerna kan dessa skyddas med ett flexibelt ytterrrör, se gärna mer information i databladet.