Sprickmätare, Fissurometer

Sprickmätaren används för att mäta sprickor och rörelser i bl a berg och byggnadskonstruktioner. Givaren fästs mellan infästningspunkter, mellan vilka avståndet mäts. Sprickmätaren/Fissurometern finns i olika utföranden och mätområden, den kan mätas manuellt eller automatiskt, den kan mäta i två eller tre axlar, samt att den kan förses med olika sensorer för olika ändamål.

 
Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.