Konvergensmätare, typ Glötzl

Konvergensgivaren mäter kontinuerligt längdförändringen mellan två punkter. Givaren levereras i olika fasta längder och monteras mellan två infästningspunkter, mellan vilka längdförändringarna mäts. Givaren kan genom sin konstruktion enkelt längdjusteras för att underlätta installationen, samt levereras med olika typer av förankringar för att användas i olika applikationer.

 

Givaren kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.