Jordtrycksdosor

Jordtrycksdosan används för att mäta horisontella och vertikala jordtryck. Givaren utgörs av en rostfri och oljefylld ytkropp av två sammanfogade membran. Det tryck som jorden utövar på givaren avläses med en integrerad tryckgivare kopplad till ytkroppen med ett rostfritt hydraulrör.
 
Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.