Sprickviddsmätning

Vi mäter sprickor i jord, berg och byggnader. Genom att montera automatiskt registrerande givare anslutna till dataloggrar kan man kontrollera händelseförloppet och även skicka larm om rörelserna blir för stora. Vi har ett flertal olika givare förberedda för olika applikationer. Givarna kan anpassas till att passa kraven i projektet och kan byggas in för att skyddas från åverkan.